Una nova moda: el joc del cercle

L’any passat es va posar molt de moda jugar i construir spinners, un tema al qual vam dedicar una notícia de la setmana. Aquesta moda va passar molt de pressa i ara l’ha rellevat el “joc del cercle”.

filet
Et proposem unes activitats per debatre sobre l’interès del joc del cercle:

1. Mireu aquest vídeo en què actors de la sèrie Malcolm in the middle expliquen d’una manera divertida què és el joc del cercle:

 

 • Considereu que aquest joc és violent, o senzillament és un joc de contacte fort però amistós?
 • Quines d’aquestes afirmacions creieu que defineixen bé aquest joc?
 1. El seu objectiu és fer mal.
 2. El joc busca la diversió d’una manera una mica bèstia.
 3. És un joc amb un important component intel·lectual.
 4. El que realment interessa d’aquest joc és agafar desprevingut un company o companya.
 5. La gràcia del joc no és res més que arribar a conèixer millor l’altra persona veient com reacciona.

Completeu la llista amb altres característiques que creieu que descriuen aquest joc.

2. Reflexioneu sobre el component més agressiu del joc.

Com ha passat de vegades amb les “novatades”, aquest joc corre el risc d’ultrapassar el seu component divertit i de convertir-se en una excusa per cometre veritables agressions.

 • On posaríeu la ratlla que separa el que és lúdic del que és violència, en aquest joc?
 • Coneixeu algun altre joc que estigui per sobre del llindar del que es pot considerar acceptable? Heu jugat alguna vegada a “Cavall fort” o a d’altres jocs “de força”?

A partir de les vostres respostes mireu d’establir un codi de cinc normes que deixi objectivament clar què es pot fer i què no es pot fer quan es juga al joc del cercle; és a dir, que expliqui quines actituds o pràctiques no s’han de permetre. Un exemple de norma podria ser aquest:

“No es pot jugar amb ningú que no vulgui jugar”.

3. Feu una reflexió final, entre tots, a partir de les respostes a aquestes preguntes:

 • Quina actitud creieu que cal tenir vers aquest joc: col·laborar en la seva difusió o no?
 • Si hi jugueu, com ho feu? Tal com l’hem descrit, o amb alguna variant?
 • Coneixeu altres jocs que es facin amb les mans?
 • El joc del cercle, és realment un joc?