Tot Tallers no és un llibre de text, és un material que et permetrà treballar de manera còmoda i avaluar les competències bàsiques per àmbits (lingüístic i matemàtic) i dimensions a Primària.

Es tracta d’un material diferent que proposa 30 tallers en cada nivell. La metodologia dels tallers se centra en l’alumne i combina teoria i pràctica, permet aplicar els aprenentatges, potencia l’autonomia personal i afavoreix el treball amb els companys i companyes.

Per als mestres s’ofereix una guia didàctica digital molt completa, amb orientacions i recursos, eines d’avaluació amb graelles i rúbriques i la possibilitat d’afegir-hi materials propis. El material es pot projectar a l’aula per al treball col·lectiu.

Més informació