Tecnologies que tornen?

En la darrera edició del Mobile World Congress, celebrat a Barcelona aquest mes de març, va sorprendre la presentació d’una nova versió del Nokia 3310. Es tracta d’una actualització del disseny més exitós d’un mòbil anterior a l’aparició dels smartphones, és a dir, d’un mòbil que només servia per a trucar i poca cosa més.

filet
Com pot ser que un disseny considerat obsolet fins fa poc hagi triomfat en la fira de la tecnologia punta de les comunicacions?

T’has plantejat mai quina és la vida mitjana d’un mòbil? Fa deu anys no ens plantejàvem que un mòbil pogués envellir i fos necessari renovar-lo abans que s’espatllés i, en canvi, ara tenim feina per aguantar un mòbil més de dos anys. Però la tecnologia no sempre ha evolucionat tan ràpidament.


Et proposem dues activitats per evidenciar la velocitat vertiginosa a la qual canvien les tecnologies del nostre entorn.

1. Fixeu-vos en aquest exemple d’evolució tecnològica en l’àmbit de la missatgeria i, tot seguit, elaboreu una seqüència cronològica similar per a aquests altres tres camps (a, b i c).

Correu postal → Telègraf → Fax → Correu electrònic → SMS → App de xarxes socials

 1. Enregistrament i reproducció de música.
 2. Elements d’il·luminació.
 3. Vehicles.

Ara, contesteu aquestes preguntes:

 • Les tecnologies més antigues d’aquestes llistes funcionarien encara avui dia? Quina diferència hi ha entre tecnologia obsoleta o tecnologia que ja no funciona?
 • Què se’n fa dels dispositius obsolets?

NOTA PER AL PROFESSORAT
Per exemple, actualment es fan campanyes periòdiques per conscienciar de la importància de reciclar els smartphones per facilitar la recuperació i la reutilització dels materials més valuosos que contenen (com el coltan o l’or) i que són tan difícils d’obtenir.

2. Descobriu cinc “remakes” (readaptacions de dissenys exitosos que havien quedat obsolets) a partir d’aquestes pistes:

 1. Cilindre de molt poca alçada en què es por enregistrar música a base d’inscriure-hi mecànicament una seqüència de solcs.
 2. Càmera fotogràfica capaç d’imprimir una imatge sobre paper que es positiva molt ràpidament.
 3. Vehicle per al transport públic col·lectiu amb motor elèctric que va desaparèixer d’algunes ciutats i ara s’està tornant a incorporar.
 4. Sistema d’enregistrament d’imatges basat en l’ús del nitrat de plata.
 5. Una gran consola presentada l’any 1990 a un preu prohibitiu, rellançada l’any 2012 i que ara cap en el palmell d’una mà.

NOTA PER AL PROFESSORAT
Les respostes són: a) Disc de vinil, b) Polaroid, c) Tramvia, d) Rodet fotogràfic, e) Neo Geo


Et proposem una activitat per treballar l’obsolescència programada. Seleccioneu els fragments que cregueu més significatius del vídeo del documental
Obsolescència programada i passeu-los a l’aula.

1. Després de veure el vídeo, feu la vostra pròpia definició d’obsolescència programada.

2. Contesteu, raonadament, aquestes preguntes:

 1. Per què creieu que la indústria ha imposat l’obsolescència programada a tants productes? Us sembla que és una pràctica ètica?
 2. Sospiteu que l’obsolescència programada comença després que la garantia d’un producte acabi?
 3. Fins quan creieu que val la pena reparar un aparell?
 4. Com podríem lluitar contra l’obsolescència programada?

NOTA PER AL PROFESSORAT
El documental dura una hora i quart, però els primers deu minuts poden ser suficients per generar debat: s’hi presenta i s’explica l’obsolescència programada de les bombetes.


Et proposem un treball de precisió lèxica.

1. Esbrineu quina diferència hi ha entre aquests adjectius:

antic/ga – vell/a – obsolescent – obsolet/a – antiquat/da – decimonònic/a – passat de moda – pretèrit/a – primitiu/iva – arcaic/a – caducat/da – originari/a – anacrònic/a – decrèpit/a

2. Ara, feu servir els adjectius anteriors per completar els enunciats següents:

 1. El meu germà es va menjar un iogurt ____________ però no li va fer mal d’estómac.
 2. El cafè és ____________ d’Ètiòpia o de Colòmbia?
 3. L’estil ____________ és l’estil predominant a l’art de l’antiga Grècia des del segle VII aC.
 4. Aquesta notícia treballa el concepte de tecnologia ____________.
 5. La ____________ Quaresma és un personatge que té set cames.
 6. El ____________ imperfet indica accions que van començar en el passat i que poden no haver finalitzat.
 7. Plorar és un reflex ____________ dels nadons.
 8. Vàrem passejar pel casc ____________ de la ciutat.
 9. Home, aquests pantalons estan una mica ____________, no? Ara ja no es porten tan amples!
 10. L’habitant de la casa de la muntanya era un vell ____________, arrugat com un pergamí, de pell groguenca vestit amb roba ____________.
 11. Van derogar una llei ____________, més pròpia de segles anteriors.
 12. Avui, ja al segle XXI, la màquina d’escriure ha quedat ____________, ha estat substituïda pels ordinadors.
 13. Uns personatges prehistòrics jugant a beisbol? Quin disbarat: és ____________!

NOTA PER AL PROFESSORAT
Les respostes són: a) caducat/da, b) originari/a, c) arcaic, d) obsolescent, e) vella, f) pretèrit, g) primitiu, h) antic, i) passats de moda, j) decrèpit, antiquada, k) decimonònica, l), obsoleta, m) anacrònic

Save

Save

Save

Save

Save