L’atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat

La diversitat és un fet universal i un sistema educatiu inclusiu és l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. Això implica la personalització de l’aprenentatge, perquè cada infant o jove pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

L’aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu

“Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar.” Exacte: cooperant aprenem, però hem d’aprendre a cooperar perquè el que fem amb els altres sigui realment una experiència constructiva d’aprenentatge. Com?

El treball per projectes

El treball per projectes

Les tendències en el món educatiu ens empenyen a adoptar noves maneres de fer i d’avaluar. Una de les metodologies que s’estan implementant més actualment a les aules és el treball per projectes.