L’oferta de quaderns d’estratègies dels àmbits lingüístic i matemàtic s’ha renovat i actualitzat amb les noves versions de les línies de quaderns de resolució de problemes i d’expressió escrita. D’aquesta manera, l’oferta per tota la primària queda configurada així:

  • Rumiagrup  Quaderns de resolució de problemes (Nova versió)
  • Ortogrup  Quaderns d’ortografia
  • Lectogrup  Quaderns d’eficàcia lectora
  • Textgrup  Quaderns d’expressió escrita (Nova versió)

Els sis quaderns de cada línia proposen un treball de les competències de l’àmbit corresponent. S’organitzen en sessions de treball que faciliten enormement l’organització de les classes. S’ofereix també una guia didàctica interactiva amb eines per programar i avaluar, activitats interactives i diferents recursos per a cada sèrie.