L’objectiu d’aquesta app és oferir als usuaris dels quaderns impresos en paper de la col·lecció PREPARA un complement que motivi els nens a continuar practicant per repassar els continguts del curs anterior i preparar els del curs següent.

La col·lecció PREPARA , pensada per treballar durant l’estiu, consta d’un quadern per a cada curs de primària (6 en total).

L’app és d’ús per a dispositius mòbils i serà gratuïta però per accedir als continguts serà necessari que l’usuari introdueixi un codi que trobarà en el quadern en paper.

Es tracta d’un videojoc molt senzill, format per diferents mòduls corresponents als diferents cursos de primària. El funcionament serà el mateix per cada mòdul, però cada un està personalitzat amb la imatge i la temàtica dels quaderns impresos pel que fa als escenaris i als personatges.

La mecànica del joc és la següent: el jugador s’ha de moure per un mapa en què es mostren diferents punts o caselles on el jugador pot parar. En cada una d’aquestes caselles hi ha un conjunt de preguntes d’una de les àrees de treball (llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, coneixement del medi i anglès). Per poder continuar avançant, l’usuari ha de contestar correctament les preguntes.

A mesura que l’usuari vagi contestant preguntes, avançarà el progrés de cada una de les àrees. Per poder completar el joc, l’usuari haurà de completar el 100% del progrés de totes les àrees del curs.

És una aplicació indicada per nens i nenes d’entre 6 i 12 anys.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta aplicació no emmagatzema ni envia ni utilitza cap tipus de dades, ni personals ni de cap altre tipus.

This application does not store, send or use any type of data, nor personal nor of any other type.