Dia mundial contra la malària

El dia 25 d’abril va ser el dia mundial de la malària. A principi d’any ja va ser notícia per la posada en marxa d’una gran campanya de vacunació a diferents països africans. Ara torna a ser notícia a causa d’una altra gran campanya de conscienciació sobre la importància de conèixer les mesures preventives que en poden impedir el contagi, i que se centren en la lluita contra el mosquit que transmet el plasmodi que causa la malaltia.

Et proposem unes activitats per participar en la lluita contra la malària tot aprenent anglès. Les primeres activitats es basen en materials de promoció de la campanya (vídeo i pòster) i les últimes demanen més reflexió sobre el paper dels vectors de transmissió de la malaltia: els mosquits.

1. Mireu aquest vídeo de Gatesnotes i traduïu les frases que hi surten:

Mosquito

2. Observeu aquest pòster i expliqueu què pot voler dir la frase “The bug is on the ropes”:

Malària pòster 

3. Entreu al web de l’OMS (Organització mundial per a la salut), en la versió anglesa, i busqueu-hi els punts bàsics de la campanya de prevenció que promocionen.

OMS


Nota per al professor:
També podeu informar-vos en aquest article de El País.

4. Observeu aquest mapa que mostra les regions on la malària té més incidència. Quines són?

Mapa malària

Ara, llegiu aquesta informació sobre els mosquits:

Weather is a major motivator for what mosquitoes do, and when. Mosquitoes are cold-blooded insects. This means that their body temperature is more or less the same as their environment, since they don’t have the ability to regulate their internal temperatures. Considering how driven by temperature mosquitoes are, it’s no wonder weather plays such a make-or-break role in mosquito activity.

Rainfall = Mosquito Breeding A wet Spring often means we’re in for a rough Summer full of mosquito bites. The reason is simple; mosquitoes lay their eggs in standing water.

Summer = Mosquito Biting It’s well known that mosquitoes love warm climates. Mosquitoes are active once temperatures are consistently above 10 degrees, but activity tends to jump when it’s 26 degrees and up.Warm weather also means a greater chance of infection. That’s because warmer air incubates viruses faster in mosquitoes, which gives them more time to spread them. Combine that with the fact that warmer temperatures make them hungrier for blood meals, and you’ve got a recipe for a potential outbreak.

Winter = Mosquito Disappearance Since mosquitoes are cold-blooded, they basically shut down when temperatures are less than 10 degrees. Although it might seem like they’ve all disappeared, they do have strategies to survive cold weather. Many mosquitoes go dormant in Winter and hibernate, finding holes to wait in for warmer weather. Other species, however, can’t survive the harsh Canadian climate.

Per acabar, torneu a mirar el mapa i intenteu explicar per què hi ha malària en els països indicats.

5. Traduïu i comenteu la frase que podeu veure en aquesta infografia:

GatesNote 

  • Com és, doncs, que ens fan molta més por els taurons que els mosquits?