El nou govern d’Espanya

14 gen. 20 | La Notícia de la Setmana

Després de molts mesos d’incertesa per la dificultat de configurar un govern, perquè les forces polítiques amb la possibilitat de fer-ho no arribaven a cap acord, aquesta setmana finalment ha emprès el camí un nou govern a l’estat Espanyol.

Si ets tutora o tutor…

T’hem preparat tres activitats que ajuden a analitzar el Govern d’Espanya que ha sorgit de les últimes eleccions generals:

1 Fixeu-vos que el nou govern d’Espanya és el primer govern de coalició des de la Segona República (1931-39).

  • Què és un govern de coalició?
  • Us sembla estrany que un estat es governi amb una coalició de partits polítics? Per què?
  • Quins avantatges i quins inconvenients pot tenir aquesta fórmula per governar?
  • Quants governs de coalició hi ha a Europa? Investigueu-ho.

 

També és el govern amb més viceministres i ministres de la història. Analitzeu la llista dels ministeris i responeu aquestes preguntes:

  • Compareu la llista dels ministeris del nou govern amb la de l’anterior: quins ministeris nous s’han creat?
  • De quins àmbits són els ministeris nous: de l’ambiental, del social, de l’econòmic? Tenen competències sobre temes de protecció ambiental, sobre qüestions econòmiques, sobre assumptes socials…?
  • Quantes ministres dones hi ha? I ministres homes?
  • Quin tipus de tendència mostren les respostes a les preguntes anteriors?
Nota per al docent:

Podeu trobar la llista del govern anterior a l’article de Viquipèdia Consell de ministres del Govern de Pedro Sánchez. Feu notar al vostre alumnat que el fet de dedicar un ministeri a un tema determinat significa donar-li una importància destacada. També és important que les i els alumnes siguin conscients de l’esforç que ha representat arribar a tenir un govern 100% paritari, amb la mateixa quantitat de ministres dones que homes.

Pregunteu-vos quins àmbits considereu que són prou importants com per merèixer un ministeri.

  •  Si fóssiu responsables de la formació d’un govern i poguéssiu crear nous ministeris, quins crearíeu? Inventeu-ne tres.