Com tractar a l’aula el que passa al carrer?

22 oct. 19 | La Notícia de la Setmana

La notícia més destacada d’aquesta setmana són les protestes en forma de manifestacions, concentracions i aldarulls que s’han produït des del moment que es va publicar la sentència del Tribunal Suprem que condemnava nou líders polítics i socials a dures penes de presó. Han estat especialment cridaners els enfrontaments durs i de vegades violents que han tingut lloc entre els cossos i forces de seguretat i els manifestants, la majoria d’ells molt joves.

Creiem que és bo que uns fets tan destacats i que ens afecten tan directament, i de manera especial als joves, es parlin obertament a les aules, si bé això, naturalment, ho ha de decidir cada centre.

En cas que ho vulgueu fer, us recomanem la lectura d’aquest document que ha publicat L’Escola de Cultura de Pau, amb consells i recursos per treballar a l’aula que trobem molt encertats.

Una de les jornades de protesta es va produir el divendres dia 18 d’octubre, en què es va convocar una vaga general que va tenir un seguiment important, especialment entre els estudiants de Batxillerat i universitaris.

Si ets tutora o tutor d’un grup…

Et proposem una sèrie d’activitats perquè els alumnes entenguin en què consisteix el dret de vaga i quines repercussions té el seu exercici.

Nota per al docent

És interessant que, abans de començar a realitzar les activitats, informeu el grup sobre el fet que tothom té dret a fer vaga. Podeu comentar que fer vaga, és a dir, deixar de treballar o d’estudiar com a forma de protesta o reivindicació, és un dret de tota persona treballadora i dels estudiants més grans quan consideren que hi ha alguna situació injusta que afecta el conveni laboral que regula la seva feina o, senzillament, els seus interessos. Ara bé, la persona que fa vaga deixa de cobrar els dies que no treballa més la part proporcional de les pagues extres i dies de vacances, i, si està estudiant, deixa de participar de la vida escolar i perd hores de formació. Sempre que algú es planteja fer vaga, doncs, cal que conegui bé els motius pels quals la fa i ha de ser conscient de les conseqüències.

1 La constitució espanyola del 1978 reconeix el dret de vaga en el seu article número 28, punt 2. Investigueu els diferents tipus de vaga que hi ha, feu-ne una llista i mireu de donar una definició per a cada un. N’heu de trobar com a mínim cinc tipus diferents.

Nota per al docent

Tipus de vaga més conegudes:

  • Vaga laboral: És l’original. Hi prenen part treballadores i treballadors d’un sector determinat que demanen millores en les condicions de treball.
  • Vaga general: Hi participa més d’un sector econòmic i sovint depassa els objectius de millora laboral amb objectius de caire polític.
  • Vaga de zel: S’apliquen d’una manera molt estricta les condicions laborals (horaris, seguretat, sanitat, etc.), sense cap mena de flexibilitat.
  • Vaga de braços caiguts: S’assisteix passivament al lloc de treball, i s’impedeix així que qualsevol altra persona et substitueixi i faci la teva feina.
  • Vaga de fam: Vaga extrema de protesta civil consistent a deixar de menjar de manera que es posa en perill la vida pròpia.

2 Imagineu que voleu que els vostres pares us donin més llibertat per sortir i que no us fixin l’hora de tornar a casa:

  • Quines repercussions creieu que tindria si decidiu fer vaga de veure sèries de televisió? I si la vaga consisteix a deixar de rentar-se les dents? Quina seria més eficaç?
  • Quines altres coses podríeu deixar de fer com a mesura de pressió per aconseguir els vostres objectius?

3 Consulteu per internet l’article 28 de la constitució espanyola i penseu quins límits condicionen el dret a la vaga.

  • Quines repercussions tenen les vagues?
  • Què són els anomenats “serveis mínims”?

Per acabar, imagineu que els vostres pares, tips de la vostra mala conducta, decideixen fer vaga i deixen de fer tot el que fan per tenir cura de vosaltres.

  • Quins serveis mínims creieu que seria raonable demanar-los?