La Sagrada Família, el sisè monument més visitat del món?

29 gen. 19 | La Notícia de la Setmana

La Sagrada Família està situada en el sisè lloc de la llista de monuments més visitats del món que TripAdvisor va publicar fa uns dies. La notícia sorprèn una mica perquè, tot i la importància de la basílica de la capital catalana i l’indubtable èxit de públic que té, sembla exagerat que assoleixi la sisena posició quan hi ha tantes i tantes meravelles pel món…

Si ets profe de socials…

Et proposem unes activitats per valorar la magnitud real d’aquesta notícia:

1 En grups de 4 persones, inventeu la vostra pròpia llista dels altres 9 monuments que podrien completar una llista com aquesta dels TOP 10 mundials.

2 Poseu en comú totes les llistes, elaboreu un rànquing definitiu de tot el grup classe i compareu-lo amb la llista publicada a la premsa (demaneu-la a la vostra professora o al vostre professor).

 • Amb quants i quins monuments heu coincidit?
Nota per als docents:

La llista publicada per TripAdvisor és aquesta: 1, Colosseu de Roma; 2, Museus Vaticans (Roma); 3, Estàtua de la Llibertat (Nova York); 4, Museu del Louvre (París); 5, Torre Eiffel (París); 6, Sagrada Família (Barcelona); 7, Golden Gate Bridge (San Francisco); 8, Stonehenge (Regne Unit); 9, Palau de Versalles; 10, Gran Canal (Venècia).

3 Localitzeu geogràficament els 10 monuments de la llista publicada i identifiqueu en quins continents i països es troben.

 • On es localitza la majoria?
 • Hi estan representades totes les grans àrees culturals del món? 

4 Feu una llista alternativa amb els 2 monuments (o construccions naturals) que considereu més importants de cadascun dels cinc continents habitats.

 • Per quins motius considereu que monuments tan importants com les piràmides de Gizeh o la Gran muralla xinesa no es troben entre els deu primers?
Nota per als docents:

Podeu guiar aquesta activitat cap a la investigació sobre la font de la notícia (en aquest cas, a partir de l’estudi de les reserves turístiques mundials al web de TripAdvisor) per generar bons hàbits per contrarestar la influència de les notícies falses als mitjans. No és que aquesta notícia sigui falsa, però cal analitzar que les dades sobre reserves que utilitza l’empresa que ha fet la llista de monuments més visitats poden ser insuficients per elaborar-la d’una manera més rigorosa. Per exemple, hi deu haver una quantitat immensa de xinesos que visiten la Gran Muralla sense fer cap tipus de reserva prèvia…

Si ets profe d’educació visual i plàstica…

Et proposem unes activitats per valorar si té sentit que es facin aquestes classificacions:

1 De la llista publicada dels 10 millors monuments, digueu de quins estils arquitectònics i artístics són fets.

 • Quin sentit penseu que té classificar de forma competitiva monuments tan diferents?
 • Hi ha formes o estils d’art millors que altres? Justifiqueu-ne la resposta.

2 De tots aquests monuments, la Sagrada Família té la peculiaritat que no està acabada. Mireu aquest vídeo de tot el projecte i, després, marqueu en la imatge les parts que encara s’han de construir. Feu d’arquitectes i dibuixeu lliurement com la completaríeu vosaltres:

Si ets profe de lengua castellana…

Te proponemos una actividad competencial. Vamos a suponer que somos unos turistas alemanes que deseamos visitar la Sagrada Familia y queremos comprar las entradas con antelación. Por parejas, contestad:

 1. Desde Plaça Catalunya, ¿cómo podemos llegar a la Sagrada Família?
 2. ¿Qué páginas web podemos consultar para comprar las entradas?
 3. ¿Qué días hay disponibilidad de entradas para la semana del 4 de febrero por la mañana?
 4. Si escogemos la visita guiada con acceso a la torre, ¿cuánto nos va a costar si somos 2 personas adultas?
 5. ¿Hay algún tipo de descuento?
 6. ¿Cómo podemos recibir las entradas en el móvil?
 7. ¿Qué significa “acceso rápido”?
 8. ¿Por dónde deberemos entrar?
 9. ¿Cuál es el horario de visita?
 10. ¿Qué incluye la visita?
 11. ¿Debemos tener en cuenta alguna indicación en cuanto a la indumentaria?
 12. Los usuarios que ya han comprado, ¿cómo valoran la experiencia?

Complementariamente a la resolución de todas las preguntas prácticas, podemos proponer a los alumnos la descripción de una parte de la Sagrada Família, ya sea a partir de una fotografia o a partir de información de consulta.

Nota per al docent

Se trata de una propuesta de expresión escrita que nos permite trabajar la descripción como tipología textual,  además de todo el léxico específico de arte relacionado con la arquitectura y la adjetivación. Si disponéis de tiempo, este enlace os puede ser útil para resolver la actividad.