L’incendi de Canadà

El diumenge 1 de maig va iniciar-se l’incendi que ha afectat la província d’Alberta, a Canadà. Es tracta d’un incendi que ja ha cremat 200.000 hectàrees de superfície i ha obligat a evacuar més de 80.000 persones.

filet

 Teniu clar què és una hectàrea?

Quan hi ha incendis normalment s’informa de la seva magnitud donant com a dada l’extensió de terreny cremat. La unitat de mesura que habitualment es fa servir, l’hectàrea (ha), no pertany al Sistema Internacional, sinó que forma part de les unitats agràries.

Et proposem una activitat pràctica perquè els alumnes es facin una idea de què és una hectàrea i, per tant, de l’extensió d’un gran incendi com aquest.

Si ets profe de mates...

1 Investigueu què és una hectàrea.

  • Busqueu informació sobre les unitats de superfície agràries i la seva equivalència amb les unitats de superfície del SI.
  • En quins casos es fan servir aquestes unitats de mesura? Busqueu per internet exemples del seu ús.

2 Establiu una referència entre una extensió coneguda i una hectàrea.

  • Mesureu les dimensions del pati de la vostra escola i calculeu-ne la superfície. És més gran que una àrea? I que una hectàrea? Quantes superfícies equivalents al teu pati s’han cremat al Canadà?
  • Repetiu aquest procés de mesura i comparació agafant cada vegada una extensió més gran de superfície del teu entorn: la teva escola, el teu poble o barri, el teu municipi, la teva comarca…
  • Quan arribeu a una extensió comparable a la del gran incendi de Canadà, informeu-vos sobre la població que hi viu i compareu-la amb la xifra de persones evacuades a Alberta. En el cas que esteu estudiant, hauria calgut evacuar més gent?

3 Consulteu la informació de riscos a la pàgina de protecció civil del web de la Generalitat  i comproveu quin és el risc més imminent a la vostra localitat.

Mapa_Protecció_Civil

  • Quins són els riscos més importants en aquest moment? Hi són els incendis entre ells?

I en els nostres llibres de text…
 Al llibre Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, a la unitat 6 treballem les unitats de longitud i superfície, que t’ajudaran a fer aquesta activitat.

Al llibre de Matemàtiques 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, a la unitat 12 hi trobaràs una explicació de com funciona la notació científica i que t’ajudarà a escriure els nombres més grans.

Si ets profe de naturals o socials

Et proposem que feu el climograma de la zona afectada i raoneu si el clima té alguna cosa a veure amb el risc i la propagació de l’incendi. Podeu fer servir de pauta el nostre procediment sobre l’elaboració d’un climograma.

Climograma

  • Localitzeu Alberta, la regió on hi ha els incendis, en un mapa de Canadà i/o Amèrica. Situeu-hi Fort McMurray, la ciutat que ha hagut de ser evacuada.
  • Per la situació, deduïu quin clima hi ha a la zona. Després, comproveu si la vostra deducció és correcta.
  • Busqueu les temperatures mitjanes a Alberta i la pluviositat a la zona.
  • Elaboreu el climograma dels sis primers mesos de l’any de Fort MacMurray. Podeu obtenir les dades sobre temperatures i precipitacions en diferents webs.

I en els nostres llibres de text…
 Al llibre Socials 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, a la unitat 5 treballem els climes. També en aquest llibre trobareu un procediment sobre com fer un climograma.