Com parlar a classe del ‘Barcelona Mobile World Congress’?

El Barcelona Mobile World Congress (BMWC) que comença el dilluns 22 de febrer és el congrés de telefonia mòbil més important del món. Hi participen empreses tant industrials com operadores de telefonia mòbil. Des de l’any 2006 se celebra a Barcelona.

filet

Per què és tan important, aquest congrés?

El BMWC és important perquè és la reunió més gran dedicada no només a la telefonia mòbil (que va ser l’origen d’aquest esdeveniment), sinó també a presentar als sectors professionals els avenços en maquinari i programari del que avui dia anomenem telèfons intel·ligents.

Per fer-se una idea de l’impacte econòmic que té aquest congrés n’hi ha prou de dir que, l’any 2015, el BMWC va representar uns ingressos de més de 460 milions d’euros per a Barcelona i, de fet, per bona part de Catalunya.

Si ets profe de mates o de socials...

Et proposem una activitat perquè analitzeu l’evolució del nombre d’usuaris de telefonia mòbil en el món.

1  Reuniu dades des d’una font fiable:

 • Entreu a la pàgina del banc de dades del Banc Mundial.
 • Feu servir el buscador d’indicadors per a cercar dades sobre el nombre d’usuaris de telefonia mòbil. Penseu que ho heu d’introduir en anglès.
 • Busqueu la manera de descarregar les dades en format Excel.

2  Analitzeu l’evolució regional de l’ús de la telefonia mòbil a partir d’aquestes dades:

 • Formeu equips i assigneu-vos una d’aquestes regions del món: Europa, Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania.
 • Cada equip ha de seleccionar les dades dels països de la seva regió i fer un nou fitxer Excel amb les seves dades.
 • A continuació, sumeu les dades nacionals d’un mateix període de temps per a obtenir l’evolució de les dades de la regió que treballeu.
 • Feu el gràfic de l’evolució de les dades regionals i representeu també les dades de dos països que us hagin cridat l’atenció.

3 Feu un estudi del gràfic de la vostra regió per, posteriorment, posar-ho en comú amb els altres equips:

 • Feu una anàlisi dels diferents gràfics, amb els conceptes i mètodes que es fan servir per a fer l’estudi d’una funció (creixement i decreixement, màxims i mínims, etc. )
 • Feu una presentació que expliqui els resultats que heu obtingut i les vostres conclusions.
 • Poseu en comú les vostres investigacions amb la resta d’equips.

I en els nostres llibres de text…
 En el llibre Matemàtiques 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, la unitat 6 tracta de les funcions, que treballa els continguts que necessites per a completar algun dels apartats de l’activitat.

En el llibre Ciències socials 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, les unitats 7 i 8 tracten dels diferents continents, i t’ajudaran a destriar quins països formen part de cada un.

Si ets profe de llengües

Parlar de telèfons mòbils és parlar de comunicació. I comunicació i llengua van estretament vinculades, tot i que no sempre la llengua és el vehicle més ràpid i fàcil que es fa servir per a comunicar-se. Voleu comprovar-ho?

1 Consulteu aquest recull que us hem seleccionat, formeu grups de treball i trieu un dels blocs que us proposem:

A  Sobre els llenguatges que es fan servir en els mòbils

B  Sobre les conseqüències de l’ús dels nous llenguatges

C  Altres: curiositats, casos reals, perspectives, etc.

2 Feu una investigació a petita escala a la vostra classe o al vostre curs sobre el tema escollit. Aquí van algunes pautes:

 • Plantegeu una hipòtesi per confirmar o refutar algunes de les afirmacions dels articles que heu llegit.
 • Elaboreu un qüestionari breu amb quatre o cinc preguntes per a recollir dades.
 • Passeu l’enquesta a tots els de la classe i tabuleu les dades.

3 Escriviu un petit text on en recolliu les conclusions.

 • Hauria de ser breu i combinar una mica d’exposició del que heu observat i de conclusió a partir de les observacions.
 • Publiqueu els textos en el blog de la classe.

I en els nostres llibres de text…
 En el llibre Lengua castellana y literatura 3 ESO, de la col·lecció Atòmium,
la unitat 4 dedica tot el bloc de comunicació al treball del chat i de les emoticones.

En el llibre Llenga catalana i literatura 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, teniu dues unitats dedicades
al text explicatiu, que us ajudaran en la redacció del text final que us suggerim.

Si ets profe de tecno...

Estudieu les diferents generacions de mòbils que hi ha hagut fins ara i contesteu aquestes preguntes:

 • En el congrés d’enguany se’n presenta alguna de nova? En cas afirmatiu, quines prestacions innovadores tenen els mòbils d’aquesta nova generació?
 • Quines prestacions tenia cadascuna de les generacions anteriors?
 • Us atreviu a fer un recull d’imatges sense paraules que mostrin com ha canviat la telefonia mòbil des del primer telèfon fins als smartphones actuals?