Primera xinesa que rep el premi Nobel

La xinesa Youyou Tou, el japonès Satoshi Omura i l’irlandès William Campbell guanyen el premi Nobel de medicina pels seus estudis sobre el desenvolupament de fàrmacs contra la malària, l’elefantiasi i l’oncocercosi respectivament. La xinesa Youyou s’ha endut bona part del protagonisme durant la comunicació dels premis pel fet de ser la primera dona xinesa que guanya aquest premi tan prestigiós i pel fet d’investigar sobre la malària, una malaltia que afecta molts milions de persones a totes les zones tropicals del món.

filet

Quin impacte té la malària als països tropicals del món?

Actualment, de mitjana, la malària causa la mort d’una persona cada minut. Tot i així, s’ha avançat molt en el tractament dels afectats d’aquesta malaltia, causada pels protozous paràsits del gènere Plasmodium. De fet, fa només 10 anys, la mortalitat era d’un mort cada 30 segons.

Si ets profe de mates,,,

Et proposem una activitat per a valorar com afecta la malària a diferents països.

1  Reuniu informació sobre el nombre de persones que contrauen la malària en diferents països:

 • Entreu a la pàgina web de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) dedicada a la malària.
 • Descarregueu-ne les dades més actuals de casos de malària i introduïu-les en un full de càlcul. Tingueu en compte que algunes cel·les apareixeran amb estimacions que cal netejar.

2  Treballeu en equip per analitzar les dades!

 • Formeu grups i repartiu-vos de forma equitativa els països de la llista.
 • Busqueu quin és el país del vostre grup on hi ha més casos de malària.
 • Determineu quin és el país del vostre grup amb més afectació relativa per aquesta malaltia. Per a fer-ho, introduïu en una columna del full de càlcul la població de cada país. Amb aquestes dades podeu automatitzar el càlcul del percentatge de malalts que té cada país.

3  Poseu la feina en comú.

 • Compartiu els resultats de cada equip i descobriu els tres països que pateixen més els efectes de la malària, en xifres absolutes i relatives.
 • Dels dos rànquings, l’absolut i el relatiu, quin considereu que és més significatiu?

I en els nostres llibres de text…
En el llibre Matemàtiques 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, a la unitat 13 trobareu
conceptes i paràmetres estadístics que podeu aplicar a aquestes dades.
En la unitat 10 del mateix llibre suggerim fer una activitat d’investigació sobre Florence Nightingale,
una altra dona científica i la primera persona que va fer servir gràfics estadístics
per a estudiar les causes de mort en els hospitals.

Si ets profe de naturals...

Et proposem que us documenteu sobre la malària. Aquestes preguntes us poden servir de pauta:

 • Quin animal actua com a vector transmissor d’aquesta malaltia?
 • Quin altre ésser viu n’és el veritable causant?
 • Quina relació té la beguda refrescant que coneixem com a tònica amb la malària?

I en els nostres llibres de text…
En el llibre Biologia i geologia 3 ESO, en la unitat 8 es treballen els diferents tipus
d’organismes infecciosos. Us ajudarà a entendre, per exemple, la diferència entre un protozou
(com el plasmodi que causa la malària) i un bacteri.

Si ets profe de llengües...

Et fem una proposta vàlida tant per a llengua castellana com per a llengua catalana:

Youyou Tou

 • Busqueu informació sobre la vida de Youyou Tou. Elaboreu-ne la biografia.
 • Reviseu el text i passeu-lo a net amb l’ordinador acompanyat d’una fotografia, o bé feu-ne la biografia audiovisual.

I una altra si prefereixes treballar el text d’opinió:

El premio Nobel que no quiere que hombres y mujeres compartan laboratorio

 • Llegiu aquesta notícia i comenteu-la.
 • Redacteu un text breu exposant-hi la vostra opinió.

I en els nostres llibres de text…
En el llibre de Lengua castellana y literatura 1 ESO, en la unitat 3 es treballa la biografia.
El minirepte proposat al quadern interactiu, a més, proposa l’elaboració d’una biografia audiovisual,
activitat molt atractiva per als alumnes
En el llibre de 3r, a la unitat 1 hi trobareu l’article d’opinió.

En el llibre de Llengua catalana i literatura 1 ESO, en la unitat 6 es treballa el text narratiu
i es parla de la biografia com a narració en 3a persona.
I en el llibre de 3r, a la unitat 6 es treballa l’article d’opinió.

Si ets profe d'anglès...

Et proposem que llegiu aquesta conversa telefònica amb la doctora Yu.

 • Llegiu-la en veu alta a classe, un alumne pot fer el paper de l’entrevistador i l’altre de doctora Youyou Tu.
 • Compreneu-ne totes les intervencions.
 • Treballeu les paraules que no conegueu
 • Després, podeu escoltar l’àudio de l’entrevista i comprovar si l’enteneu bé.

Si ets profe de socials...

Et proposem aquestes dues activitats:

 • Informeu-vos sobre les epidèmies de malària o paludisme al nostre país.
 • Situeu en un planisferi els països més afectats per malària i avalueu quines característiques tenen en comú. (Recomanem fer prèviament l’activitat de matemàtiques.)