Motors “trucats”

Aquest mes de setembre s’ha fet saber que alguns models de vehicles amb motor dièsel de la marca Volkswagen tenien el software manipulat per superar els controls de les emissions de gasos contaminants. Com a resultat, les dades sobre aquestes emissions donaven uns valors molt inferiors als reals, i per tant els cotxes superaven el control fent trampes.
La notícia ha sorprès perquè es tracta d’una empresa molt important i amb un gran prestigi, que ningú considerava capaç d’orquestrar un acte tan poc ètic, que ha resultat ser una estafa per milions de consumidors. A més, la solució d’aquest problema tindrà un gran impacte econòmic en l’empresa automobilística.

filet

Quin cost tindrà per a Volkswagen corregir aquest “truc”?

Es preveu que els usuaris dels vehicles manipulats reclamaran l’eliminació del software afegit per a falsejar els resultats de les emissions contaminants. Reprogramar la centraleta pot costar uns 40 euros per vehicle. Però aquesta operació pot comportar altres problemes, perquè variar el règim del motor pot eliminar l’emissió d’alguns gasos, com el NO2 , però fer-ne augmentar d’altres, com el CO2, i això sense comptar amb les repercussions que tindrà en la confiança dels consumidors respecte les males pràctiques industrials.

Si ets profe de mates,,,

Et proposem una activitat per a fer una estimació del cost econòmic de les reparacions.

1  Reuniu informació sobre el nombre de vehicles afectats:

 • Busqueu quines són les diferents marques d’automòbils del grup Volkswagen que estan afectats per aquest software manipulador.
 • Mireu de trobar quina és la quantitat de vehicles afectats de cada marca.
 • Informeu-vos sobre el valor en euros de la facturació anual del grup Volkswagen aquests darrers anys.
 • Informeu-vos sobre el valor en euros dels models de vehicles afectats.

2  Calculeu quin és l’import total d’aquesta intervenció.

 • Plantegeu una operació combinada amb les dades de nombre de vehicles afectats i el preu de la reparació.

3  Analitzeu l’impacte econòmic de les reparacions.

 • Compareu el cost que has calculat amb la facturació anual del grup Volkswagen. Quin tant per cent representa?
 • Imagineu que cada propietari té dret a una indemnització equivalent al 10% del cost del cotxe. Quant haria de pagar l’empresa en indemnitzacions?

I en els nostres llibres de text…
Al llibre Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, la unitat 1 tracta les operacions combinades
i la unitat 4 els percentatges i altres termes matemàtics que us ajudaran a analitzar les despeses d’aquest cas.

Si ets profe de tecno...

Pots plantejar aquestes qüestions a l’aula.

 • Tots els motors d’explosió de combustió interna utilitzen el mateix tipus de combustible?
 • Quin té bugies i carburador?
 • Quin element substitueix les bugies i el carburador en el segon tipus de motor?

I en els nostres llibres de text…
Al llibre Tecnologia 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, trobareu els diferents tipus de motors d’explosió de combustió interna en la unitat 8. Fixeu-vos bé en les diferències entre els motors d’explosió de combustió interna Otto i els dièsel.

Si ets profe de naturals...

Pots proposar que els alumnes responguin aquestes preguntes sobre les emissions contaminants.

 • Quins gasos contaminants són el NO2 i el CO2?
 • On es troben? On es generen?
 • Per què són tan contaminants?

 I en els nostres llibres de text…
Al llibre Física i química 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, es treballen les unions atòmiques en la unitat 4. Conté informació que permet interpretar perfectament la formulació dels compostos i les molècules.
Al llibre Biologia i geologia 3 ESO es parla de la matèria viva en la unitat 7. Hi trobarem la relació entre compostos inorgànics i els éssers vius. I en la unitat 12 es parla de la pluja àcida (contaminació atmosfèrica), conseqüència de la presència de diòxid de sofre i òxids de nitrogen amb el vapor d’aigua de l’atmosfera.

Si ets profe de llengües...

Et proposem diferents activitats.

 • Podeu fer un recull de premsa.
 • Podeu demanar als alumnes que redactin un article divulgatiu sobre el tema, o sobre algun aspecte relacionat amb el tema.
 • Podeu elaborar el camp semàntic relacionat amb els motors i analitzar-ne els tecnicismes o els termes propis del llenguatge cientificotecnològic.

I en els nostres llibres de text…
Al llibre Llengua catalana 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, es treballa l’article divulgatiu.

Si ets profe d'anglès...

T’oferim un parell de propostes.

 • Busqueu informació sobre aquesta notícia en la premsa anglosaxona i compareu-la amb la publicada en els mitjans de comunicació del nostre país.
 • Feu un recull del vocabulari relacionat amb els cotxes i les seves parts: motor, tub d’escapament, combustible, gasoil, bugia, carburador, gasos contaminants…