Els efectes del canvi climàtic!

Del 30 de novembre a l’11 de desembre se celebra la XXI Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic a París, per mirar d’arribar a acords per a reduir-ne els efectes. Molts experts afirmen que el canvi climàtic ja és inevitable i que el millor que es pot fer és moderar-lo.

filet

Quins impactes pot tenir el canvi climàtic?

Durant els últims seixanta anys la temperatura del planeta ha augmentat 0,8°C. Com a conseqüència d’aquest increment, les tempestes són més intenses en les zones temperades i el desglaç als pols i a les glaceres de les altes muntanyes és cada any més gran.

Si ets profe de mates,,,

Et proposem una activitat que us permetrà entendre l’impacte d’una situació extrema: el desglaç total del gel de l’Antàrtida.

1 Trobeu les dades necessàries per a calcular quin és el volum d’aigua que es manté congelat sobre la superfície del continent Antàrtic. [1]

 • Esbrineu quina és l’extensió del glaç continental antàrtic. (No heu de tenir en compte el gel lliure que sura sobre el mar, sabeu per què?)
 • Busqueu quina és l’alçada mitjana d’aquesta capa glaçada.
 • Si aquest glaç es fongués aniria a parar als mars i els oceans; quina és l’extensió que ocupen en la superfície planetària?

2 Calculeu quant pujaria el nivell del mar en tot el món

 • Un cop tingueu l’extensió i l’alçada de la capa de gel antàrtic, calculeu-ne el volum.
 • Si aquest volum d’aigua anés a parar als oceans, dels quals ja en coneixeu l’extensió, deduïu quina operació cal fer per a resoldre el punt 2.
 • Quina unitat creieu que és la més indicada per a expressar el resultat anterior?

3  Apliqueu els resultats a la costa catalana.

 • Trieu una comarca costanera catalana i observeu quins pobles hi ha a la línia de costa. Entreu a la base de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya  i anoteu a quina alçada sobre el nivell del mar es troben.
 • Amb un mapa comarcal modifiqueu la línia de la costa segons aquestes dades.
 • Sumeu els habitants dels municipis afectats i digueu quin és el percentatge de població de la comarca que patiria aquesta catàstrofe.

 [1] NOTA PER AL PROFESSORAT

Hi ha grans quantitats de gel continental a l’hemisferi nord, sobretot a Grenlàndia, però també als països nòrdics, el Canadà, Alaska, els països Escandinaus i la Sibèria. També n’hi ha a grans glaceres d’arreu del món: la dels Andes, les Rocalloses, l’Himàlaia, els Alps i altres grans carenes muntanyoses.


I en els nostres llibres de text…
En el llibre Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, la unitat 4 tracta dels percentatges i altres termes matemàtics que us ajudaran a treballar l’últim punt d’aquesta activitat. A la unitat 6 treballem les unitats de longitud, superfície i volum que us ajudaran en els punts anteriors.

Si ets profe de socials...

Et proposem que treballeu l’apartat 3 de la proposta per a matemàtiques, a grans trets, per a tot el món.


I en els nostres llibres de text…
En el llibre Ciències Socials 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, en les unitats 7 i 8 trobareu mapes físics de tots els continents. Hi ha informació sobre el relleu, fonamental per a fer la tasca proposada.

Si ets profe de naturals...

“Pensar en global, actuar en local.” De vegades, quan es parla de temes ecològics, sembla que les actuacions han de venir dels governs i de grans decisions nacionals i internacionals. Però veureu que a nivell individual, tots hi podem fer alguna cosa. Et proposem que transformeu un article en una presentació multimèdia que podeu passar a d’altres companys de l’escola.

1 Llegiu l’article:

Canvi-climàtic

2 Repartiu-vos les trenta coses en grups i busqueu-ne informació complementària.

3 Elaboreu una breu presentació multimèdia amb els consells. Per a cada ítem que us ha tocat. Hi ha d’haver:

 • L’enunciat o recomanació ben clara.
 • Una explicació sobre l’acció concreta: en què consisteix .
 • Una explicació de com afecta l’actuació en la millora dels efectes del canvi climàtic.
 • Algun element audiovisual: fotografia, dibuix, enllaç a un vídeo breu, un tros d’una entrevista…

4 Ajunteu les presentacions curtes per a elaborar una macropresentació col·lectiva.


 NOTA PER AL PROFESSORAT

Podeu consultar:


 I en els nostres llibres de text…
En el llibre Biologia i geologia 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, en les unitats 11 i 12
trobareu informació sobre els ecosistemes naturals i sobre el medi ambient.

Si ets profe de llengües...

Et proposem que feu una activitat d’expressió escrita creativa.

1 Demana als alumnes que s’imaginin que viuen el moment del desglaç total, la pujada del nivell dels mars i oceans i la invasió de la superfície terrestre per l’aigua marina.

2 Inventeu individualment o per parelles una narració fictícia en primera persona sobre la situació. Podeu proposar una pluja d’idees per començar a treballar:

 • En quina localitat situarien els fets.
 • Qui en serien els protagonistes.
 • Quins fets passarien, quines conseqüències tindrien.
 • Com es resoldria la situació, com acabaria la narració.

  NOTA PER AL PROFESSORAT

 • Us anirà bé fer un treball de vocabulari sobre el canvi climàtic i el desglaç, camps lèxics o famílies de paraules relacionades amb el tema.
 • Els alumnes poden consultar altra documentació per a escriure el seu conte.
 • Recordeu l’estructura de les narracions i les característiques de les narracions primera persona.
 • Podeu fer el treball tant en llengua catalana com en llengua castellana.

I en els nostres llibres de text…
En el llibre Lengua castellana y literatura 1 ESO, de la col·lecció Atòmium,
en la unitat 1 es parla de les característiques de les narracions.
En el llibre Llengua catalana i literatura 3 ESO, de la col·lecció Atòmium,
en la unitat 2 es parla de gèneres i del conte literari.