Itineraris, reptes i realitats és el nou projecte que hem ideat a l’editorial Text per a la Primària. Te’l volem explicar perquè encaixa amb el que demana i planteja el Departament d’Ensenyament per al tercer trimestre virtual d’aquest curs que has de preparar.

Es tracta d’una proposta curricular per àrees per a tots els cursos de l’educació primària: Llengua catalana, Llengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi natural i Coneixement del medi social i cultural.

Es materialitza en uns llibres experiencials multiformat, un per àrea i curs. Cada llibre conté 27 o 15 ITINERARIS segons la càrrega horària de l’àrea.

Els llibres són fungibles, perquè són eines de treball, on els alumnes recullen les evidències dels seus aprenentatges. I són autosuficients, perquè contenen reculls conceptuals bàsics d’informació.

COM SÓN ELS ITINERARIS?

Cada itinerari és una SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA diferent, un procés d’aprenentatge que contempla l’adquisició de les competències bàsiques i l’avaluació.

Són SETMANALS (6 pàgines del llibre a la setmana).

Parteixen de SITUACIONS QUOTIDIANES I REALS. Les situacions són viscudes per nens i nenes de l’edat dels alumnes i d’escoles de Catalunya que han col·laborat amb Text recreant, com a actors i actrius, fets viscuts o de veritat.

Plantegen REPTES SETMANALS o preguntes que s’han de resoldre.

A partir del repte o la pregunta, se segueix un procés que FA PENSAR de descoberta, manipulació, experimentació, cerca d’informació, pràctica, etc. que permet avançar en el coneixement i arribar a una solució, transferència o aplicació del que s’ha après. Una proposta, doncs, totalment COMPETENCIAL.

El procés d’aprenentatge s’articula a través de les ACTIVITATS col·lectives, individuals, en parelles o cooperatives. Les activitats s’associen a les competències d’una determinada dimensió (marcades amb diferents colors) per facilitar l’avaluació.

Cada itinerari acaba amb una proposta d’AVALUACIÓ (autoavaluació, coavaluació, metaaprenentatge) i, tot sovint, amb la TRANSFERÈNCIA del que s’ha après a d’altres situacions.

Per fer l’itinerari setmanal, els mestres usuaris comptareu amb el suport d’un munt d’IDEES I RECURSOS (vídeos, àudios, documents, enllaços, activitats interactives gamificades, manuals de consulta, eines de programació i avaluació per competències, etc.) així com orientacions per poder adaptar, flexibilitzar i valorar el treball dels alumnes. D’aquesta manera, la motivació i l’INTERÈS que desperta el repte es manté fins al final!

Si vols ampliar informació, consulta la pàgina web del projecte o apunta’t al webinar del dimarts 26 de maig i t’aclarirem tots els dubtes que tinguis sobre els nous llibres experiencials multiformat.