Encara no coneixeu les nostres guies didàctiques interactives?

Les guies didàctiques interactives, accessibles des de l’Àrea d’educadors de Text-LaGalera, són una eina molt útil per a la vostra tasca diària; ofereixen diferents propostes i orientacions didàctiques per a cada doble pàgina, recursos (activitats interactives, vídeos i interactius, àudios, làmines, imatges, reportatges, procediments, etc.) per a ampliar, reforçar o complementar el treball individual i col·lectiu dels alumnes i eines per a la programació de les vostres classes i l’avaluació dels continguts.

Les guies didàctiques interactives us permetran:

  • preparar les classes i els continguts que cal treballar durant el curs
  • projectar les pàgines dels llibres dels alumnes a classe i poder seguir la lectura i el treball dels continguts entre tots
  • tenir accés als controls de cada una de les unitats i a les avaluacions inicial i final
  • donar als alumnes activitats de reforç o d’ampliació segons les seves necessitats
  • tenir les solucions de totes les activitats que hi ha en els llibres i en els documents complementaris d’ampliació o reforç
  • complementar les vostres explicacions i els continguts dels llibres amb un seguit de recursos interactius als quals podeu accedir des de la guia interactiva o bé des de la graella de recursos

Guia didàctica interactiva

guia interctiva

Graella de recursos

graella recursos

Si sou mestres de PRIMÀRIA podeu provar les demo de les guies TRAM 2.0:
Llengua catalana, Lengua castellana, Coneixement del medi, Matemàtiques.

Si sou professors d’ESO podeu descobrir les guies ATÒMIUM.