Jornada SUMMEM: molt entusiasme, molta feina feta… i molta per fer!

by | nov. 16, 2018 | Dietari Text | 0 comments

El passat dissabte 10 de novembre vam tenir la sort d’assistir com a convidats a la Jornada que va organitzar l’Escola Pia de Catalunya a Mataró. Més de 600 docents es van trobar aquell dia per compartir el que anomenen itineraris d’aprenentatge en el marc del projecte SUMMEM.

SUMMEM és el projecte pedagògic de l’Escola Pia per a la interdisciplinarietat a l’aula, que es defineix a més per l’aprenentatge per competències i l’aprenentatge cooperatiu. Val la pena conèixer el document que explica les bases, els objectius i la metodologia del projecte, que resulta molt sòlid.

La Jornada de Mataró ens va servir per comprovar que la implantació del projecte és un èxit i per creure que continuarà creixent gràcies a un factor que resulta clau i que va més enllà de la seva solidesa i coherència: la motivació, la implicació i l’entusiasme dels docents. Durant tot el matí vam poder veure l’atenció i l’interès amb què se seguien les diverses presentacions, i el grau de dedicació i de talent que els itineraris presentats havien exigit als seus creadors: els equips docents de les diferents escoles Pies de Catalunya.

Aquest últim punt obre l’únic interrogant que ens vam endur de la Jornada: els itineraris d’aprenentatge, tal com estan concebuts, són eines potents si estan ben fets, i serveixen sens dubte per assolir els objectius que s’han fixat, però pensar-los, muntar-los i preparar tot el material associat és una feinada molt important. Tenen tots els docents el temps necessari per dedicar-s’hi? Tenen totes les eines que els calen? Tenen prou coneixements i habilitat per fer servir certes eines o per crear segons quins recursos?

Agraïm la invitació de l’Escola Pia a la Jornada, felicitem sincerament a tothom –responsables, ponents i assistents– per l’entusiasme, la motivació, les ganes d’aprendre i de millorar… I ens posem a la seva disposició per si creuen que un equip de professionals del món de l’educació especialistes en la creació de continguts i recursos educatius els podem ser útils.